Швеция - обща информация

Площ : 449 964 кв. км.

Население: 9 110 972   

Езици: шведски

Регистрация и установяване

Първо е задължително да се регистрирате в местната данъчна служба и ще получите персонален идентификационен код (дата на раждане + 4 контролни цифри). Ако престоят Ви е за по-малко от 1 година, ще получите координационен код. Този идентификационен/координационен код ще Ви е необходим при контакти с различни държавни администрации, като например социалноосигурителната. Ако престоят Ви в Швеция е за най-малко 1 година, Вие трябва да кандидатствате за разрешение за установяване в Шведската миграционна служба след първите 3 месеца от Вашия престой в страната (http://www.migrationsverket.se/). Ако сте пребивавали легално в Швеция 5 години без прекъсване, може да кандидатствате за право на постоянно пребиваване.

Прочети още...

 Информация за трудовото законодателство в Кралство Швеция

 Основните закони, регламентиращи трудовото право са: Кодекс на труда (The Public Employment Act), Закон за насърчаване на заетостта (Еmployment Protection Act), Закон за гарантиране на заплащането (Тhе Wage Guarantee Act), Закон за работното време (Тhе Working Hours Act), Закон за работната среда (Тhе Work Environment Act), Закон за трудово посредничество (частни агенции и временна заетост - The Private Employment Agencies and Temporary Labour Act). Всички закони и по-важните нормативни актове могат да се видят на слените линкове: http://www.sweden.gov.se/sb/d/3288/a/19565, http://www.sweden.se/work Освен законодателно, условията на труд се определят в колективни трудови договори и индивидуални договорености при наемане на работници. Някои закони са задължителни, други позволяват регламентиране и чрез споразумения. Това означава, че в определени договори и колективни трудови договори (договори сключени между профсъюзи и работодатели) може да се стигне до правила и решения, различни от заложеното в закона.

Работа и квартири в Швеция

Прочети още...

languages

FacebookTwitterYoutubeVkontakte

Tyxo.bg counter