Статии

 Информация за трудовото законодателство в Кралство Швеция

 Основните закони, регламентиращи трудовото право са: Кодекс на труда (The Public Employment Act), Закон за насърчаване на заетостта (Еmployment Protection Act), Закон за гарантиране на заплащането (Тhе Wage Guarantee Act), Закон за работното време (Тhе Working Hours Act), Закон за работната среда (Тhе Work Environment Act), Закон за трудово посредничество (частни агенции и временна заетост - The Private Employment Agencies and Temporary Labour Act). Всички закони и по-важните нормативни актове могат да се видят на слените линкове: http://www.sweden.gov.se/sb/d/3288/a/19565, http://www.sweden.se/work Освен законодателно, условията на труд се определят в колективни трудови договори и индивидуални договорености при наемане на работници. Някои закони са задължителни, други позволяват регламентиране и чрез споразумения. Това означава, че в определени договори и колективни трудови договори (договори сключени между профсъюзи и работодатели) може да се стигне до правила и решения, различни от заложеното в закона.

Работа и квартири в Швеция


SMS номер: 1094
Съобщение: skanjob
Цена 4.80 лв.
Мобилен оператор: Mtel, Globul, Vivacom
Въведете Вашият код:

languages

FacebookTwitterYoutubeVkontakte

Tyxo.bg counter